Przekaż 1%

   

Zarząd Fundacji podjął w porozumieniu z Radą Fundacji, inicjatywę przemianowania Fundacji Wsparcia Policjantów, w Organizację Pożytku Publicznego ( OPP ).

W dniu 05.12.2008r. Fundacja Wsparcia Policjantów została wpisana pod numerem KRS 0000296182 w Krajowym Rejestrze Sadowym i umieszczona na wykazie Organizacji Pożytku Publicznego.