Ubezpieczenia LUX MED 2021

   

Szanowni Państwo

Uprzejmie informuję, iż z dniem 1 maja 2021 r. ulega zwiększeniu wysokość miesięcznego abonamentu z tytułu udziału w Programie prywatnej opieki medycznej realizowanej przez LuxMed na mocy umowy zawartej z Fundacją Wsparcia Policjantów. Nowa opłata miesięczna wynosi 170 zł (kwota za 1 osobę).

Konieczność zwiększenia składki wynika z zapisów umownych, które przewidują coroczną indeksację jej wysokości. Nadmieniam, iż mając na uwadze, że ogromna większość osób korzystających z Programu to funkcjonariusze Policji pełniący służbę na pierwszej linii walki z pandemią oraz grupa resortowych emerytów i rencistów, w ubiegłym roku Fundacja zdecydowała się nie podnosić wysokości składki, pomimo jej podwyższenia przez LuxMed, pokrywając związane z tym koszty z funduszy własnych. Niestety aktualna sytuacja finansowa Fundacji uniemożliwia utrzymywanie dalej składki na dotychczasowym poziomie. Nadmieniam, iż w związku z podwyższeniem wysokości abonamentu przysługuje Państwu możliwość wypowiedzenia umowy z końcem kwietnia br. W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości zachęcam do bezpośredniego kontaktu telefonicznego z Fundacją pod  nr 509 711 200.

Niezależnie od powyższego uprzejmie informuję, iż zmieniony został nr rachunku bankowego Fundacji dedykowany do obsługi Programu.
Aktualny numer rachunku to:

85 1020 1068 0000 1202 0370 6173

Proszę o dokonywanie, już od daty poinformowania o zmianach, wpłat na nowe konto. Jednocześnie informuję, że dotychczasowe konto będzie czynne do końca kwietnia 2021 r. Przypominam również, że wpłaty comiesięcznej składki należy dokonywać „z góry”, najpóźniej do 20-tego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc za który jest wnoszona opłata.

Z poważaniem

 

Renata Rogalska

Prezes Fundacji Wsparcia PolicjantówZałączniki:

  1. LUX MED zmiana numeru konta i kwoty abonamentu 2021r.
  2. Deklaracja